Profil ZOMOT
header 03

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava bolo založené v roku 2016 za účelom spolupráce na integrovaných projektoch a iných spoločných projektoch v hraniciach územia členov združenia: Trnava, Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Malženice, Ružindol, Suchá Nad Parnou, Šelpice, Špačince, Zavar, Zeleneč, Zvončín.

 

Predmetom činnosti ZOMOT je najmä:

  • príprava spoločného PHSR pre členov združenia ako východiskového dokumentu pre tvorbu Integrovanej územnej stratégie a zároveň podmienky čerpania nenávratných finančných príspevkov z Európskej únie, v ktorom budú premietnuté integrované projektové zámery navrhnuté pre mestskú funkčnú oblasť (MFO)
  • príprava vybraných integrovaných projektov pre MFO s cieľom získať nenávratnú finančnú pomoc z Európskej únie
  • príprava iných spoločných projektov a realizácia rozvojových aktivít vyplývajúcich zo stratégia rozvoja územia, PHSR (programov rozvoja obce)
  • zabezpečenie realizácie schválených integrovaných projektov pre MFO a iných projektov a ich spolufinancovania členmi združenia.

 

Profily jednotlivých členských obcí sú v menu Obce.

 

Logo ZOMOT na stiahnutie

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Logo_ZOMOT_small.png) Logo ZOMOT57 kB
Stiahnuť tento súbor (stanovy.pdf)Stanovy ZOMOT3624 kB