Spolupráca
header 03

Cieľom Komunálneho výskumného a poradenského centra (KOM, n.o.) , je propagovať myšlienky a obhajovať princípy decentralizácie a snažiť sa o ďalšie posilňovanie miestnej demokracie, poskytovať poradenské a podporné služby, združovať a koordinovať činnosť externých expertov, spolupracovať s pracovníkmi mestských úradov a organizácií členských miest a medzinárodná spolupráca v oblasti činnosti.

 

KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung je odborné a výskumné centrum pre managment vo verejnej správe, governance, finančné hospodárenie a mestské hospodárenie. Jeho cieľom je modernizácia verejného sektora. Zaoberá sa výskumom, poradenstvom a ďalším vzdelávaním pre verejnú správu.