Šelpice
header mapa

Starostka: Mgr. Vladimír Lutišan

Vízia obce podľa platného PHRaSR:

,,Chceme, aby obec Šelpice v roku 2025 bola konkurencieschopná, príťažlivá a perspektívna obec so zvyšujúcou sa kvalitou života pre všetkých jej obyvateľov vo všetkých oblastiach, využívajúca všetky zdroje pre tvorbu nových hodnôt v súlade s ochranou životného prostredia a udržateľným využívaním kultúrneho, historického a prírodného dedičstva.

  

Silné stránky:

 • Demografický rast.
 • Tradičné kultúrne a športové podujatia v obci.
 • Zrekonštruovaný kultúrny dom.
 • Nové multifunkčné ihrisko.
 • Nové zariadenie pre seniorov.
 • Dostupnosť sídla okresu a kraja.
 • Priame napojenie na dôležité dopravné koridory (cestné i železničné)
 • Existencia vhodných plôch pre budovanie priemyselných zón.
 • Vybudovaná infraštruktúra.
 • Vybudovaní vodovod i kanalizácia.
 • Územie bez environmentálnych záťaží.

 

Webstránka obce:

http://www.selpice.eu/