Projekty
header 01

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Propagácia projektu.pdf)Propagácia projektu.pdf529 kB
Projekt s názvom ʺSieť náučných chodníkov ZOMOT – rozšírenieʺ, sme realizovali na jeseň 2022. Tento projekt priamo nadväzuje a je pokračovaním úspešného projektu Sieť náučných chodníkov ZOMOT, ktorého realizáciu finančne podporil Trnavský samosprávny kraj v roku 2019.
V každej členskej obci ZOMOT boli v rámci predošlého projektu vytvorené samostatné okruhy s piatimi obojstrannými tabuľami, ktorých jedna strana zostala voľná. Práve využitie tejto prázdnej strany bolo predmetom prvej aktivity tohto projektu. Obsah nových informačných panelov sme zamerali na jednu z najkritickejších ekologických tém, o ktorej sú ľudia veľmi slabo informovaní. Je to pôdny mikrobióm. Nakoľko sa jedná o veľmi komplexnú tematiku, rozdelili sme ju do celkovo 15 tém. Každá je samostatne spracovaná na samostatnom paneli:
1. Viazanie uhlíka v pôde
2. Viazanie dusíka v pôde
3. Bioremediácia
4. Štruktúra pôdy
5. Zadržiavanie vody v pôde
6. Kolobeh a filtrovanie vody
7. Syntéza a kolobeh živín
8. Ako to robí príroda bez pesticídov
9. Ako to robí príroda bez umelých hnojív
10. Vzťah pôdneho a ľudského mikrobiómu
11. Zdravie a vitalita rastlín
12. Ako komunikujú stromy a rastliny pod zemou
13. O hubách a pionierskych rastlinách
14. Funkcie živej pôdy
15. O živote v pôde
Súčasťou obsahu týchto informačných panelov je aj šesť náučných videí pre deti aj dospelých, prístupných cez QR kódy umiestnených na jednotlivých informačných paneloch.
Tieto videá sme v rámci tohto projektu preložili a Martin Jurčo ich nahovoril v slovenskom jazyku.
Už teraz si môžete videa pozrieť tu:
Videá pochádzajú od našej učiteľky doktorky Elaine Ingham, u ktorej pôdny život študujeme. Dr. Elaine Ingham je celosvetovo uznávaná pôdna mikrobiologička, ktorá rozširuje znalosti o potravnej sieti pôdy už viac ako 4 desaťročia s cieľom umožniť obyčajným ľuďom priviesť späť život do pôdy vo svojej komunite.
Spolu 65 informačných panelov si v dohľadnej dobe budete môcť preštudovať v obciach Bohdanovce nad Trnavou, Bučany, Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Malženice, Ružindol, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Zavar, Zeleneč a Zvončín.

Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby "Cyklotrasa Bohdanovce nad Trnavou a Cyklotrasa Špačince".

Záznam z prieskumu trhu VO10832181

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorú podalo Združenie obcí mestskej oblasti Trnava (ZOMOT) pre členské obce Bohdanovce nad Trnavou a Špačince.
Uvedená žiadosť bola po dlhom snažení, náročnom dopĺňaní, vybavovaní, riešení vlastníckych vzťahov s Pozemkovým fondom v k.ú. Špačince a opakujúcich podaniach žiadosti, schválená vo výške 1 288 943,34 €, pričom celková výška oprávnených výdavkov projektu je 1 356 782,46 €.
Pôvodnú projektovú dokumentáciu z r. 2008 pre Obec Bohdanovce nad Trnavou sme museli prerobiť. Spoločná myšlienka vybudovať uvedenú cyklotrasu pochádza z r. 2008, ale dlhé roky sa ju nedarilo riešiť, preto musela obec zmeniť koncepciu a novú projektovú dokumentáciu v zmysle novej platnej legislatívy.
Nové stavebné povolenie na uvedenú stavbu nadobudlo právoplatnosť 18. júna 2018.
Združenie obcí mestskej oblasti Trnava ďakuje za dobrú spoluprácu obciam Bohdanovce nad Trnavou a Špačince a ich starostom Miroslavovi Sučákovi a Júliusovi Zemkovi. Združenie si je vedomé, že toto je začiatok starostí a mnohých povinností, ale verí, že výstavbu cyklotrasy sa podarí skoro a bez väčších problémov zrealizovať.