Dolné Lovčice
header mapa

Starosta: Ing. Tomáš Bartovič

Vízia obce podľa platného PHRaSR:

Dolné Lovčice – obec príťažlivá pre bývanie formou vidieckych sídiel v čistom prírodnom prostredí s miestnou základnou infraštruktúrou služieb pre bývanie a oddych a s dostupnými ostatnými službami pre obyvateľov i návštevníkov obce v prímestskej rozvojovej zóne mesta Trnava.

  

Silné stránky:

  • Poloha obce ako súčasť jadrového pásma ťažiska osídlenia prvej úrovne - Bratislavsko-Trnavského ťažiska osídlenia, na centrálnej -považskej rozvojovej osi prvého stupňa Bratislava - Trnava - Trenčín – Žilina, územná aglomerácia SR prvej úrovne.
  • Bezprostredná dostupnosť sídla okresu a kraja (Trnava) a priemyselnej zóny (areál PSA Peugeot, Samsung) s nadpriemerným indexom rozvoja.
  • Výborné územné priestorové dispozície a dostatok stavebných obvodov pre výstavbu RD s existujúcou komplexnou technickou infraštruktúrou, energetických sietí (E+V+PLYN) a enviro (K+COV).
  • Vybudovaná predškolská infraštruktúra a dobre dostupná infraštruktúra pre základné vzdelanie (ZŠ) i VŠ vzdelanie.
  • Kvalitné a udržiavané životné prostredie v tichom vidieckom prostredí.
  • Vhodné podmienky pre súkromné podnikanie – nenaplnenosť trhu pre podnikanie v oblasti služieb pre obyvateľstvo a cestovný ruch.

 

Webstránka obce:

http://www.obec-dolnelovcice.sk/