Hrnčiarovce nad Parnou
header mapa

Starosta obce: Mgr. Marcel Škorec

Vízia obce podľa platného PHRaSR:

Hrnčiarovce nad Parnou, moderná obec s príležitosťou pre všetkých. Hlavným strategickým cieľom je skvalitnenie života v obci modernizáciou prvkov technickej, sociálnej a environmentálnej infraštruktúry.

  

Silné stránky:

  • Výhodná poloha.
  • Blízkosť napojenia na diaľnicu a rýchlostnú cestu.
  • Nízka miera nezamestnanosti  a dobrá dostupnosť pracovných miest v okolí Trnavy.
  • Napojenosť obce na kanalizáciu.
  • Existencia domova seniorov.
  • Kladné saldo migrácie,
  • Moderné, zrekonštruované priestory školskej infraštruktúry.
  • Možnosť športového vyžitia.
  • Atraktivita obce pre bývanie. 

 

Webstránka obce:

http://www.hrnciarovce.sk/