Zeleneč
header mapa

Starosta: Mgr. Peter Kyselica

Vízia obce podľa platného PHRaSR:

„Obec Zeleneč bude v roku 2030 obcou  aktívnych a vzdelaných ľudí s priateľským prostredím pre život a podnikanie, ktoré všestranným rozvojom a s využitím vnútorného potenciálu všetkých daností svojho územia zabezpečuje zvyšovanie kvality života všetkých svojich obyvateľov.“

 

Silné stránky:

  • Dobrá dostupnosť do mesta Trnava, ktoré je vzdialené len 2,5 km.
  • Inžinierske siete.
  • Rozvinutý kultúrno-spoločenský život.
  • Slávni rodáci, napr. Jozef Bednárik, ktorý istý čas viedol divadelný súbor Z – divadlo.
  • Bohatá tradícia vo vinárstve.
  • Územie vhodné pre poľnohospodárstvo – úrodné pôdy.
  • Dobrá občianska vybavenosť.

 

Webstránka obce:

http://www.zelenec.sk/