Aktivity
header 01

Kategória obsahuje informácie o plánovaných a realizovaných aktivitách ZOMOT a ich výstupoch  

Kategória obsahuje zápisnice, prezenčné listiny, pozvánky a iné dokumenty ZOMOT z porád, valných zhromaždení apod.