Bučany
header mapa

Starosta: Ing. Rastislav Kurinec

Vízia obce podľa platného PHRaSR:

Konkurencieschopná, príťažlivá a perspektívna obec so zvyšujúcou sa kvalitou života pre všetkých jej obyvateľov vo všetkých oblastiach, využívajúca všetky zdroje pre tvorbu nových hodnôt v súlade s ochranou životného prostredia a udržateľným využívaním kultúrneho, historického a prírodného dedičstva.

 

Silné stránky:

 • Dobrá veková, sociálna a vzdelanostná skladba obyvateľstva.
 • Dobrá poloha obce ako relaxačná zóna mimo priemyselného územia okresu Trnava.
 • Dobré prírodné dispozície pre návštevnosť obce.
 • Dostupnosť sídla kraja a okresu Trnava, taktiež miest Nitra, Hlohovec a Sereď.
 • Dopravná dostupnosť.
 • Udržiavané životné prostredie.
 • Priaznivé podmienky pre šport a rekreáciu.
 • Vyriešené zásobovanie pitnou vodou, dostatok kvalitnej pitnej vody.
 • Dostatočné územné dispozície pre rast bývania v rodinných domoch.
 • Dostatočné priestorové možnosti pre rozvoj agroturizmu.
 • Dostatok priestoru na rozvoj obce.
 • Vybudovaná školská infraštruktúra.

 

Webstránka obce:

http://www.bucany.sk/