Brestovany
header mapa

Starosta: Ing. Ondrej Kuhajda

Vízia obce podľa platného PHRaSR:

„Chceme, aby obec Brestovany v roku 2025 bola konkurencieschopná, príťažlivá a perspektívna obec so zvyšujúcou sa kvalitou života pre všetkých jej obyvateľov vo všetkých oblastiach, využívajúca všetky zdroje pre tvorbu nových hodnôt v súlade s ochranou životného prostredia a udržateľným využívaním kultúrneho, historického a prírodného dedičstva.“

 

Silné stránky:

  • Demografický rast.
  • Tradičné kultúrne a športové podujatia v obci.
  • Vlastná školská a zdravotná infraštruktúra.
  • Dobrá dopravná dostupnosť.
  •  Dostupnosť pracovných príležitostí.
  •  Perspektíva rastu obce vzhľadom na disponibilné zdroje.
  • Vybudovaný vodovod i kanalizácia.
  • Zavedená optická sieť.
  •  Vytváranie podmienok pre IBV

 

Webstránka obce:

http://www.brestovany.sk/