Trnava
header mapa

Primátor mesta Trnava: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

Vízia mesta podľa platného PHRaSR:

Trnava bude neprehliadnuteľnou regionálnou metropolou, rozvíjajúcou svoje duchovné, kultúrne a akademické tradície. Mesto bude poskytovať zázemie pre kvalitný život obyvaťeľov, rozvoj talentov, vynikajúce prostredie pre úspešné podnikanie, investovanie a bude príťažlivé pre návštevníkov.

 

Webstránky mesta:

http://www.trnava.sk/sk

http://www.vitajtevtrnave.sk/sk/clanok/mesto-trnava