Suchá nad Parnou
header mapa

Starosta: Ing. Martin Glončák

Vízia obce Suchá nad Parnou:

Cieľom je podporovať tradície v oblasti vinohradníctva, poľnohospodárstva i zveľaďovať kultúrno-historický potenciál a vytvárať vhodné podmienky pre návštevníkov, ktorí okrem iného obľubujú agroturistiku, prechádzky pri vodnej nádrži, ale aj po dubovo-hrabovom lese. Obec Suchá nad Parnou chce zachovať a rešpektovať vidiecky ráz a to aj prostredníctvom zlepšovania kvality života jej obyvateľov. Chce byť i naďalej konkurencieschopná a rozvíjajúca sa obec a zachovať si tak trvalo udržateľný rozvoj.

  

Silné stránky:

 • Priaznivé včlenenie obce do krajinnej scenérie.
 • Priaznivá poloha v nadväznosti na krajské mesto Trnava a hlavné mesto Bratislava.
 • Výskyt veľmi úrodných pôd v rámci Slovenska, priaznivé klimatické podmienky.
 • Bohatá vinohradnícka tradícia, súčasť Malokarpatskej vínnej cesty.
 • Priaznivé podmienky pre rozvoj agroturistiky.
 • Existencia vodnej nádrže a dubovo-hrabového lesa v blízkom okolí nádrže.
 • Existencia ubytovacích a stravovacích zariadení, rozvoj chatovej výstavby, prítomnosť Ekofarmy.
 • V porovnaní s ostatnými sídlami pomerne priaznivý stav kvality životného prostredia.
 • Veľmi dobrá spolupráca medzi hlavnými rozvojovými skupinami obcí – Obecný úrad, ZŠ, Farský úrad.
 • Bohatý kultúrno-historický potenciál, veľký počet historických, najmä sakrálnych pamiatok.
 • Bohatý spoločenský život, zviditeľnenie obce vďaka slávnym rodákom.
 • Dobrá vybavenosť službami.

 

Webstránka obce:

http://www.suchanadparnou.sk/