Malženice
header mapa

Starosta: Miroslav Macko

Vízia obce podľa platného PHRaSR:

„Chceme, aby obec Malženice v roku 2025 využívala svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov. Bola bezpečná a rozvíjajúca sa obec poskytujúca svojim občanom dobrú kvalitu života. V obci bude dostatok možností bývania, pracovných príležitostí priamo v obci a jej okolí a zaujímavých ponúk pre aktívne trávenie voľného času. Obec a jej okolie bude mať pripravené podmienky pre rozvoj ľudských zdrojov, hospodárstvo, oblasť služieb cestovného ruchu a priemysel. Obec bude mať dobre a efektívne fungujúcu samosprávu.

  

Silné stránky:

  • Existencia verejného stravovania.
  • Existencia materskej a základnej školy.
  • Záujem o turistické aktivity a aktívne trávenie voľného času.
  • Výhodná geografická poloha obce v blízkosti okresného a krajského mesta.
  • Existencia štyroch priemyselných zón v obci.
  • Vybudovaná základná infraštruktúra (elektrická sieť, verejné osvetlenie, plyn, vodovod, kanalizácia).
  • Vybudovaný zberný dvor.

 

Webstránka obce:

https://www.malzenice.sk