Podujatia a publikácie
header 01

Trnavská mestská samospráva po intenzívnej príprave obnovy opusteného lesíka na Štrkoch práve v týchto dňoch začala realizačnú fázu revitalizácie tohto územia, ktorá je kľúčovou investičnou aktivitou podporenou z projektu LUMAT CE89. Avšak súčasťou tohto projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2014 – 2020 je aj viacero neinvestičných aktivít, z ktorých aktuálne prebieha medzinárodná fotosúťaž pre širokú aj odbornú verejnosť vo všetkých partnerských krajinách projektu, ktorými sú Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Česká a Slovinská republika a samozrejme aj Slovensko zastúpené naším mestom a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Zadanie fotosúťaže je netradičné - téma fotografií, ktoré je možné do fotosúťaže prihlásiť, úzko súvisí s tematikou samotného projektu, ktorou je integrovaný environmentálny manažment, spolupráca vo využívaní územia s cieľom vytvoriť lepšie miesta pre život, problematika mestských funkčných oblastí, ako aj problematika tzv. brownfieldov a greenfieldov, ktorými sa označujú opustené a zväčša zanedbané pozemky, objekty, poľnohospodárske alebo priemyselné stavby, areály rôznych podnikov, výrobných a obchodných prevádzok, ale aj parkov a lesoparkov, ktoré už neslúžia svojmu účelu a predstavujú záťaž pre životné prostredie.

Aj napriek tomu, že tematika fotosúťaže je špecifická, veríme, že v Trnave, ako aj v okolitých obciach mestskej funkčnej oblasti Trnava, ktorú okrem nášho mesta tvoria obce Biely Kostol Bohdanovce nad Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Malženice, Ružindol, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Zavar, Zeleneč a Zvončín, sa nájde dostatok zaujímavých miest a objektov, s ktorými je možné sa tejto fotosúťaže zúčastniť.

LUMAT je medzinárodným projektom realizovaným v anglickom jazyku, preto sú aj pravidlá tejto fotosúťaže, kde môžu záujemcovia nájsť kompletné informácie, uverejnené v anglickom jazyku na webe interreg-central.eu. Uzávierka prijímania súťažných fotografií je 21. decembra 2018.