Podujatia a publikácie
header 01

KOM, n.o. v súvislosti so vznikom združenia obcí mestskej funkčnej oblasti Trnava spoluorganizoval workshop na témy spolupráce mesta aobcí v mestskom regióne. Workshopu sa okrem prednášajúcich zúčastnili starostovia z obcí mestskej funkčnej oblasti, predstavitelia mesta Trnava a Hlohovec odborní pracovníci združenia a mesta Trnava.

Výstupy worskshopu, ktorými sú najmä praktické poznatky z mestských regiónov v Rakúsku budú využité pri projektoch, ktoré si združenie schválilo pre roky 2016 a 2017.

 

CapaCity Workshop - Program na stiahnutie

 

20161124 093253

20161124 093316